close
menu
search
Hayat En Doğal Haliyle.
Üyelik Sözleşmesi

1. Afye Takviye Edici Gıda; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında bilgi hizmetleri sunar.

2. https://afye.com.tr/ isimli web sitesi ve de işbu web sitesi üzerindeki hizmet sistemi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, Adres Afye Takviye Edici Gıda adresli Afye Takviye Edici Gıda (Sözleşmede Afye Takviye Edici Gıda olarak anılacaktır.) tarafından işletilmektedir.

3. Afye Takviye Edici Gıda şirketinin Kullanım Şartları sitemize kayıt olarak kabul edilmiş sayılır. Bu durumda tarafımızdan – Afye Takviye Edici Gıda tarafından - verilen hizmetlerden yararlanarak, işbu Kullanım Şartlarını onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Şartları her zaman Afye Takviye Edici Gıda adresinden çağırılabilir, basılabilir ve yerel olarak hafızaya kaydedilebilir.

4. Afye Takviye Edici Gıda üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi Afye Takviye Edici Gıda üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "parola" ya sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez. "Parola" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman parolasını değiştirebilir. Parolanın seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Afye Takviye Edici Gıda, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Parolasını unutan kullanıcı “parolamı unuttum” bölümüne tıklayarak yeni geçici parola üye olduğu mail adresine yollanır. Kullanıcının Afye Takviye Edici Gıda üyeliği gerektiren sayfalara bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve parolasını girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

5. Üye; Afye Takviye Edici Gıda servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (parola unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Afye Takviye Edici Gıda web sayfalarını kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Afye Takviye Edici Gıda ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Afye Takviye Edici Gıda 'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Afye Takviye Edici Gıda ortamında site geneline zarar verecek veya Afye Takviye Edici Gıda' i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, Afye Takviye Edici Gıda ’da sunulan hizmetlere Afye Takviye Edici Gıda tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Afye Takviye Edici Gıda 'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin Afye Takviye Edici Gıda ’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Afye Takviye Edici Gıda 'in sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Afye Takviye Edici Gıda sayfalarını kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, sayfaların kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Afye Takviye Edici Gıda 'ten tazminat talep etmemeyi, Afye Takviye Edici Gıda' ten izin almadan Afye Takviye Edici Gıda sayfalarını ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Afye Takviye Edici Gıda' in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde Afye Takviye Edici Gıda 'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi sistem dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını, Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, Kabul ve taahhüt etmiştir.

6. Afye Takviye Edici Gıda' ye Verilen Yetkiler

Afye Takviye Edici Gıda herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Afye Takviye Edici Gıda 'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7. Afye Takviye Edici Gıda, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

8. Afye Takviye Edici Gıda üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edebilir.

9. Afye Takviye Edici Gıda üyelerin sayfalardan yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Afye Takviye Edici Gıda sorumlu tutulmayacaktır.

10. Afye Takviye Edici Gıda kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Afye Takviye Edici Gıda üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Afye Takviye Edici Gıda tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Afye Takviye Edici Gıda' den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

11. Afye Takviye Edici Gıda, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. Afye Takviye Edici Gıda, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Afye Takviye Edici Gıda' in sorumlu olmadığını kabul eder.

12. Afye Takviye Edici Gıda, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman Afye Takviye Edici Gıda adresinde bulabilir ve okuyabilirler.

13. Afye Takviye Edici Gıda kayıtlarının geçerliliği üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Afye Takviye Edici Gıda'in bilgisayar kayıtlarının HU MK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Afye Takviye Edici Gıda kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır.

15. Afye Takviye Edici Gıda hizmetlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle "Korunan Mülkiyet") saklı tutarlar. Afye Takviye Edici Gıda 'den önceden yazılı onay almaksızın Korunan Mülkiyette bir değişiklik yapılması, çoğaltılması, yayınlanması, üçüncü şahıslara iletilmesi ve/veya farklı bir şekilde kullanılması, kesinlikle yasaktır.Herhangi bir elektronik imkan ile Afye Takviye Edici Gıda 'nin yazılı izni alınmaksızın Afye Takviye Edici Gıda sitesinden alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde Afye Takviye Edici Gıda 'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında Afye Takviye Edici Gıda 'nin her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, ve Afye Takviye Edici Gıda üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

16. Afye Takviye Edici Gıda'nin vereceği hizmetler arasında bulunan 7/24 danışmanlık hizmeti sunulurken,

- Ofis telefonları için hafta içi 09:00 -17:30 arası görüşmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Afye Takviye Edici Gıda yerinde hizmetler dahil olmak üzere, sitesinde yayınlamış olduğu hizmet paketlerinin içinde yer alan her hangi bir hizmet veya hizmetleri dış kaynaklı bir firma veya personel kullanarak yerine getirebilir.

18. Üye hizmet alacağı tüm takip ve raporlama gereken ihtiyaçlarını üyelik sayfasındaki üye bilgileri kısmına eksiksiz girmek zorundadır. Üyenin yanlış giriş yaptığı bir bilginin raporlama ve takibinde yanlışlık olursa tüm sorumluluk üyeye aittir.

19. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

20. Fesih; Afye Takviye Edici Gıda dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu sözleşme ile birlikte web sayfasını kullanan ziyaretçiler web sayfasında ilan edilen “Gizlilik Politikası” yazısını okuduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

HEMEN ARA
expand_less
assured_workload
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.
Buradan "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme" metnini okuyabilirsiniz.
Tamam